Menu Sluiten

Sprekers

Jan-Maarten Goedhart

Jan-Maarten Goedhart is predikant, werkzaam als projectleider binnen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en sinds 2016 bestuursvoorzitter van New Wine Nederland. Jan-Maarten is getrouwd met Ineke en samen hebben zij vier kinderen. Zij woonden en werkten van 2011 tot 2015 als zendingswerkers in Lima, Peru. Daarvóór was Jan-Maarten vijftien jaar gemeentepredikant.

Meer lezen…

Jan-Maarten introduceerde de Alpha-cursus in Nederland en maakte voor het vertrek naar Peru al enkele jaren deel uit van het bestuur van New Wine Nederland. Hij zegt hierover: “Ik heb het altijd een groot voorrecht gevonden om naast mijn werk als predikant betrokken te mogen zijn eerst bij Alpha en later bij New Wine. New Wine is een belangrijke beweging die christenen en kerken wil helpen om te leven in de kracht van de Geest en te zoeken naar het Koninkrijk van God” Jan-Maarten en Ineke wonen in Utrecht en zijn daar lid van de Nieuwe Kerk.

Dave Bookless

Dave Bookless is voorganger in de Anglicaanse Kerk en directeur Theologie bij de christelijke natuurbeweging A Rocha International. Samen met zijn vrouw Anne was hij destijds een van de oprichters van A Rocha UK. Dave is gepromoveerd aan de Universiteit van Cambridge op Theologie en behoud van biodiversiteit. Hij schreef talloze boeken en artikelen, waaronder het boek Het groene hart van het geloof (in Nederland uitgegeven in de Micha Reeks)

Meer lezen…

Dave is geboren en opgegroeid in India en heeft een voorliefde voor Indisch eten, Indiase cultuur en het Indiase christendom. Dave is een gecertificeerd vogelringer en houdt van vogels kijken, hardlopen, en is liefhebber van eilanden en bergen.

A Rocha

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland adopteren veertien lokale groepen natuurgebieden en dragen er zorg voor natuurbeheer en monitoring. Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten gericht op verwondering en genieten van de natuur. Met het programma ‘Hart voor de schepping’ ondersteunt A Rocha kerken die willen bijdragen aan de zorg voor de schepping.

Door het klimaatprogramma Climate Stewards levert A Rocha een bijdrage aan duurzame en bosplantprojecten. Met deze projecten worden fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energie. Daarnaast zijn ze goed voor biodiversiteit en voor de lokale economie van de allerarmsten op aarde.

A Rocha Pro is een netwerk van christenen die in de natuurbeschermingswereld werken. Twee keer per jaar organiseren ze een netwerkbijeenkomst.

New Wine Resources

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen en inspireren, maar ook praktisch toerusten. We hebben verschillende materialen en cursussen ontwikkeld om jou en je kerk te helpen.

Op het gebied van muziek in de kerk is de laatste jaren veel veranderd. Bart Visser en Peter Dijkstra schreven een prachtig handboek voor kerkenraden, liturgiecommissies en muziekteams, met de schat aan informatie, tips en ideeën.