Menu Sluiten

Over ons

Zomerconferentie

New Wine is een beweging van plaatselijke kerken die elk in hun eigen context getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. Om elkaar aan te moedigen en toe te rusten zoeken we elkaar regelmatig op. We inspireren elkaar met verhalen, bidden voor elkaar en onze kerken en zoeken samen naar manieren om missionair te zijn in de kracht van de Geest. Zo vormen we een beweging van geestelijke vernieuwing. Landelijk en lokaal geven we cursussen en trainingen om concreet te groeien op deze gebieden.

Meer lezen…

New Wine kent onder andere:

Regionale kerngroepen Ontmoetingsgroepen voor predikanten en kerkplanters voor persoonlijke geloofsopbouw, onderlinge steun, en groei in leiderschap en in de kracht en gaven van de Heilige Geest, vanuit de waarden van Gods Koninkrijk.

Predikantenretraites Meerdaagse retraites voor predikanten en kerkplanters met verdiepend onderwijs rond specifieke thema’s. Telkens werken we vanuit de theologie van het Koninkrijk en gaan we in op geestelijke vernieuwing in de kerk. De retraites zijn ‘oefenplekken’ waarin we het onderwijs ook toepassen. Daarnaast is er volop tijd voor persoonlijke reflectie en gebed.

Onderwijs en toerusting Onze stafwerkers en hun teams ondersteunen plaatselijke kerken met onderwijs en toerusting. Ze zijn beschikbaar voor:

• Coaching en advies – We coachen en adviseren voorgangers en hun teams op het gebied van gemeenteopbouw en charismatische vernieuwing.

• Verdiepende retraites – We ondersteunen bij meerdaagse retraites voor de voorganger en zijn of haar team, met training en volop ‘oefenruimte’.

• Toerusting en trainingen – We bieden onderwijs en trainingen rond o.a. gebedsministry en het opzetten van ministry-teams, profetisch gebed, gebedspastoraat, genezingsbediening, en muziek & aanbidding in de gemeente.

Theologisch onderwijs New Wine biedt ook theologisch onderwijs aan op bachelor- en masterniveau, voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie en anderen, in samenwerking met o.a. het Evangelisch College en de Theologische Universiteit Kampen.

Conferenties We organiseren conferenties met volop ruimte voor aanbidding, onderwijs, gebedsministry en ‘oefenruimte’ voor alle deelnemers. Op onze conferenties geven we een podium aan inspirerende initiatieven waarin we zien hoe God plaatselijke kerken gebruikt om zijn Koninkrijk te weerspiegelen:

• Zomerconferentie – Jaarlijks is er de New Wine Zomerconferentie, waar zo’n vijfduizend christenen samenkomen om God te aanbidden en samen te ontdekken hoe zij in de kracht van de heilige Geest de komst van Gods Koninkrijk mogen verkondigen en uitleven.

• Winterconferentie – Elk jaar organiseren we, samen met kerken in onze beweging, de Winterconferentie. Deze conferentie is een plek van ontmoeting, inspiratie en toerusting rondom gebed en geestelijke vernieuwing.

• Gemeenteconferenties – Samen met verschillende kerken in onze beweging organiseren we korte conferenties. Ze zijn bedoeld voor die plaatselijke kerken en anderen uit de regio. De nadruk ligt op verdiepend onderwijs en praktische toerusting in het werk van de heilige Geest

Contact

Heb je vragen over het werk van New Wine of ben je benieuwd naar het actuele cursusaanbod of begeleiding? Neem dan gerust contact op via [email protected]. Of kijk op new-wine.nl.

Onze Partners

Deze site is in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld maar ook dankzij vrijwilligers en stafwerkers van New Wine en medewerkers van mediahuis Living Image. Sommigen van hen zijn zichtbaar op deze site. Anderen wat minder. Daarom mogen de volgende mensen niet ongenoemd blijven:

 • Ronald Westerbeek – ontwikkeling materiaal en eindredactie
 • Cock van der Brugge – interimmanager zomerconferentie
 • Charlotte Scholtens – vormgeving materiaal
 • Jacqueline Evers-Vermeul – vertaling van de talks
 • Hans-Lukas Zuurman – communicatie
 • Simone Beer – communicatie
 • Fedde Jonker – communicatie
 • Henk-Jan van Maanen – projectleiding video, communicatie en website
 • Peter Knol – website-ontwikkeling
 • Kees Streefkerk – website-ontwikkeling
 • Laurens van der Geer – video
 • Paul Akinrinlola – video

En we danken onze partners natuurlijk voor hun geweldige inzet.

A Rocha

A Rocha zet zich internationaal in voor beheer en behoud van de natuur. De zorg voor de schepping komt voort uit de overtuiging dat we als christenen goed met Gods aarde om moeten gaan. Ook in Nederland zet A Rocha zich met vele vrijwilligers op allerlei manieren in voor natuurbehoud. Meer weten of meedoen: ga naar www.arocha.nl.

Micha Nederland

Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Met o.a. de Micha Zondag, Micha Cursus, Micha Young en de Duurzame Bucketlist. Info: www.michanederland.nl.

Youth for Christ

Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. Daarom zoekt Youth for Christ jongeren op – gedreven door Gods liefde voor hen. Daarnaast adviseert YfC kerken, traint jeugdleiders, ontwikkelt missionaire clubprogramma’s voor tiener- en jongerenwerk en andere tools. Youth for Christ Nederland is onderdeel van YfC international, dat actief is in meer dan 100 landen met tienduizenden medewerkers. www.yfc.nl

24-7 prayer

Gebed versterkt mensen, verfrist kerken en verandert de maatschappij. Daarom helpt 24-7 Prayer NL kerken en studenten in Nederland te bidden. Het netwerk adviseert kerken en ontwikkelt o.a. innovatief gebedsmateriaal rond 24-7 gebed, creatieve gebedsvormen, het opzetten van een gebedsruimte en missieteams. www.24-7prayer.nl

Living Image

Living Image is een innovatief mediahuis dat is opgericht door jonge, christelijke filmmakers met een heldere visie: het overbrengen van de krachtige boodschap van Gods liefde en hoop, overal ter wereld. Living Image heeft als missie om in 2025 structureel zeker 200 nationale en internationale christelijke organisaties en bedrijven te helpen om online te groeien door beter zichtbaar en vindbaar te worden. www.livingimage.nl

NewWine

New Wine Nederland is een beweging van kerken en christenen waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. We verlangen ernaar dat kerken getuigende gemeenschappen zijn, waarin de werkingen, bedieningen, gaven en krachten van de Geest volop functioneren en waar iets geproefd mag worden van Gods liefde en zijn toekomst voor de wereld. www.new-wine.nl

New Wine Resources

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen en inspireren, maar ook praktisch toerusten. We willen getuigende gemeenschappen zijn waarin de kracht, bedieningen en gaven van de Geest volop functioneren. We hebben verschillende materialen en cursussen ontwikkeld om jou en je kerk daarbij te helpen.

Gemeentecursus Luisterend bidden

Met de gemeentecursus Luisterend bidden ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Hoe kunnen we groeien in het horen van Gods stem? Op welke manieren spreekt God? Hoe kunnen we woorden van God zorgvuldig delen?

Ministrycursus

Bij gebedsministry bidden we met mensen op gezag van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. Daarbij zijn we gericht op herstel in de liefde van God en groei in heelheid. De ministrycursus is bedoeld voor de training van een ministryteam in de gemeente. In drie modules verdiep je je in de basis van gebedsministry (Module 1), vergeving (Module 2) en de bediening van genezing (Module 3).

Feest van het Koninkrijk

Dit is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar ontdekt hoe thema’s als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid en genezing en bevrijding van kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde. Het leent zich ook prima voor een jaarthema.

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk”

New Wine Resources

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen en inspireren, maar ook praktisch toerusten. We hebben verschillende materialen en cursussen ontwikkeld om jou en je kerk te helpen.

Met de gemeentecursus Luisterend bidden ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Hoe kunnen we groeien in het horen van Gods stem? Hoe kunnen we woorden van God zorgvuldig delen?