Menu Sluiten

Heel het leven!

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de Bijbel – misschien juíst wel in tijden van corona?

Themapakket

Met Heel het leven! reiken we jou en je kerk materiaal aan waarmee je je vanuit de Bijbel kunt verdiepen in de samenhang tussen het Evangelie van Jezus Christus en ecologische gerechtigheid:​

  • 5 talks, 5 worshipvideo’s en 5 kindervideo’s
  • Bij elke talk: verwerkingsmaterialen voor huiskringen, tieners en kinderen

We ontwikkelden dit themapakket in een unieke samenwerking met onze vrienden van A Rocha, Micha Nederland, Youth for Christ, 24/7 Prayer, de Justice Conference en mediahuis Living Image.

Hoofdsprekers

Maak kennis met de beide hoofdsprekers:

Dave Bookless

Dave Bookless

Theoloog voor A Rocha

Jan-Maarten Goedhart

Voorzitter New Wine

5 Thema’s

New Wine Resources

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen en inspireren, maar ook praktisch toerusten. We hebben verschillende materialen en cursussen ontwikkeld om jou en je kerk te helpen.

Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar ontdekt hoe thema’s als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid en genezing en bevrijding van kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde. Het leent zich ook prima voor een jaarthema